South Star Oil - SSO - Dầu nhờn cao cấp TÌM HIỂU NGAY
dầu nhờn chuyên dụng nào tốt?

Là loại dầu nhờn sử dụng cho các thiết bị cơ giới chuyên dụng như thủy lực, bánh răng,... nhằm bảo vệ và nâng cao hiệu suất các thiết bị cơ giới trong các điều kiện làm việc khắc nghiệt.

SSO - HYDRAULIC VG46 PHUY 200L
SAE: ISO VG46
API: HL
SSO - HYDRAULIC VG46 XÔ 18L
SAE: ISO VG46
API: HL
SSO - HYDRAULIC AWH46 PHUY 200L
SAE: ISO VG46
API: HM
SSO - HYDRAULIC AWH46 XÔ 18L
SAE: ISO VG46
API: HM
SCOOTER GEAR OIL
SAE: 80W-90
API: GL-5
SSO - HYDRAULIC VG68 PHUY 200L
SAE: ISO VG68
API: HL
SSO - HYDRAULIC VG68 XÔ 18L
SAE: ISO VG68
API: HL
SSO - HYDRAULIC AWH68 PHUY 200L
SAE: ISO VG68
API: HM